Badanie „Perły Rynku FMCG – Premiery” przeznaczone jest wyłącznie dla producentów / dystrybutorów produktów, które nie są obecne w dystrybucji na rynku polskim.

The Survey “Pearls of the FMCG Market – New Products” is only for producers/distributors of the products which are not present in distribution on the Polish market.